Lasere

Leica nivelleringsinstrumenter og laserinstrumenter

image006

Nivelleringsinstrument
Leica nivellerer

Laserinstrument

Laserinstrument
Leica Rugby 610 rotorlaser

Rugby CLA-CLH rotorlaser

Laserinstrument
Leica Rugby CLA/CLH rotorlaser

Piper rørlægningslaser

Laserinstrument
Leica Piper rørlægningslaser